Коучинг за всички

СИЛВИЯ ТРИФОНОВА, ОСНОВАТЕЛ НА LEAD UP, ЗА КОУЧИНГА, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ВСИЧКИ УПРАВЛЕНСКИ НИВА, НЕ САМО ЗА ВИСШИ МЕНИДЖЪРИ И СОБСТВЕНИЦИ НА БИЗНЕС

IMG_0187WEBДелегирането на правата и мотивация на персонала са най-често срещаните проблеми, за които мениджърите на всички управленски нива търсят професионални услуги от коучинга. Възможно е проблемът да се дължи на липсата на доверие и желание за контрол, но ако липсата на доверие се проявява към по-голямата част на персонала, това е личностен проблем и ако задачите се поставят с указания как конкретно да бъдат изпълнени, без да се дава свобода за обсъждане, това вече е и нездравословно желание за контрол. Повечето мениджъри смятат, че единствено те могат да свършат работата. Въпросът ми към тях е колко по-ефективен може да бъде човек, ако делегира права. Тогава им светва лампичка, че ще разполагат с много повече ресурс да свършат много повече неща, ако ангажират и колегите в дейността. Иначе са неефективни. С коучинг клиентът сам трябва да достигне до верен отговор как да се справи. В коучинга никога не изказваме лично мнение и не даваме съвети и готови решения.

Наскоро собственици на верига ресторанти, новаторски настроени и отворени за различни нови решения, се обърнаха към Lead UP с подобен проблем. Мениджърите им не можеха да мотивират персонала и да делегират права, като в същото време се натоварват с непосилна част от работата и това вреди на бизнеса. Това бяха млади хора без много лидерски опит. Работихме да осъзнаят собствената си роля на мениджъри, за увереността им, самочувствието и поведението спрямо колегите си. Различни въпроси и упражнения ги провокираха да генерират собствени решения. Да огледат ситуацията от различни ъгли, да изследват възможностите за решения и развитие на казуса и последствията от тях. Когато човек анализира тази информация, може да вземе най-правилното решение. Бяха много ентусиазирани, че открили начини да мотивират останалите. Колетите им започнаха да участват активно в процеса, това се отрази благоприятно на оборотите на заведенията. Тази фирма имаше 4 обекта и отвориха още един.

За нас всеки човек има потенциал за успех, а работата на коуча е да помогне той да открие своя вътрешен лидер и да се научи да го следва.