Арт коучинг

Какво е арт коучинг: Арт коучингът е разработен от основателката на Lead UP Силвия Трифонова с цел да излезем от кутията“. Този творчески метод ви предлага ефективен, релаксиращ подход, с помощта на който да се свържете със своя вътрешен лидер и да използвате целия си потенциал за постигането на все по високи лични и професионални цели. В основата си арт коучингът използва същите принципи на работа както при класическия коучинг, като към тях са добавени модели от метода арт терапия.

Как протича една арт коучинг сесия: Заедно създаваме пространство, в което можете да отпуснете въображението си и да експериментирате свободно без да бъдете оценявани или форматирани. В среда без начертани рамки и ограничения, без правилно и неправилно, имате възможност да опознаете своите емоции, реакции, решения и действия, да разберете кои са вашите движещи мотиви.

По време на арт коучинг сесиите се използват различни арт техники, коучинг практики и упражнения. Генерирате алтернативни решения, засилвате вашата креативност и визия. Откривате мислите и убежденията, които ви ограничават и се стремите да ги преработите в конструктивни  работещи за вас.

Какво постигаме с арт коучинга: Арт коучинг сесиите ви помагат да развиете и подобрите креативността си; да си изясните какви са вашите желания и цели; какъв е вашият принос в семейството/екипа/двойката и какви са отговорностите ви; да развиете увереността си; да се научите да разбирате близките/колегите/партньора си.

Арт коучингът е процес на изследване и осъзнаване на вашата вътрешна реалност и взаимодействието ви със заобикалящата среда с цел себепознание, личностно израстване и разгръщане на максималния ви потенциал.

Участвайки в този трансформиращ творчески процес, имате възможност да се освободите от ненужните, неработещи модели на поведение, да се фокусирате върху работещите и положителните неща в своя живот и да използвате ресурсите, с които разполагате. Учите се да чувате своя вътрешен глас и да се доверявате на интуицията си. Събуждате твореца в себе си, откривате своя вътрешен лидер, създавате своята реалност  такава, каквато ви харесва.

За кого е подходящ арт коучингът: Сесиите са подходящи за всеки, който иска да постигне по  дълбоко ниво на себепознание и връзка със себе си, себеприемане, хармония, вътрешна удовлетвореност, баланс между работа и личен живот. Да трансформира стари преживявания, които му пречат, да намери своите отговори, да се разтовари от стреса или просто да се зареди с положителна енергия.

Арт коучинг сесиите са изключително подходящи и за работа с екипи  помагат за развиването на качества и умения, необходими за успешния и продуктивен работен процес. Чрез ценностите, с които се работи по време на сесиите, се създават условия за изграждането на един сплотен и добре работещ в синхрон екип в атмосфера на доверие и взаимна подкрепа.

Не мога да рисувам: За да участвате в арт сесиите, не е необходимо да можете да рисувате или да имате предишен опит с каквото и да е творчество. При тях вниманието не е насочено към крайния резултат  рисунката или продукта, а към самия процес и човека. Важно е това, което се случва с вас, докато създавате своите творения. Фокусът е върху онова, което откривате и осъзнавате по време на сесиите, използвайки  различни творчески подходи.