БИЗНЕС КОУЧИНГ

Подходящ за: инвеститори, собственици на фирми, предприемачи, висш мениджмънт и средно управленско ниво кадри, лидери, таланти, хора със свободни професии.

Помага ви да развиете и подобрите: осъзнатостта, автентичността, визията и креативността си, мениджърските и лидерските си умения; планирането на дългосрочните и краткосрочните цели на фирмата; създаването на стратегии за развитие на бизнеса и управление на персонала;  взимане на бързи и възможно най-добри решения; управление на промяната; личната и екипна ефективност.

Чрез работата с коуч ще  разширите своя хоризонт и ще направите фината настройка на своите умения, за да сте още по-успешни професионалисти, които имат мисията да бъдат пионери в своя бранш.

Вашият коуч ще ви съдейства да извлечете от сесиите максимална полза както за бизнеса, така и за себе си, като винаги работи според  вашите индивидуални потребности.  И тъй като бизнес успехът е свързан и с личния ни живот, по време на бизнес коучинг сесиите вероятно ще се засегнат и теми от личен характер. Това ще са важни за вас теми, работата върху които ще ви помогне  по-бързо и лесно да постигнете целите си и да създадете своя успех така, както го разбирате.