Екипен коучинг

Подходящ за:  всяка организация и група хора, работещи заедно

Помага ви да развиете и подобрите: фокуса, мотивацията, отговорността, активността, ефективността, сплотеността, креативността и удовлетвореността в членовете на екипа.

По време на сесиите коучът работи с всички членове на екипа за синхронизирането на ценностите, създаването на единна визия, изграждането на работеща стратегия и план за действие, за да бъде постигната общата цел. Насърчава всеки от тях в опитите му да намери своя автентичен начин да бъде част от цялото – да дава най-доброто, на което е способен и да се чувства комфортно на мястото си.

За постигането на високи резултати на екипа и възможно най-доброто му представяне, ние обръщаме специално внимание на подобряването на  комуникацията между отделните членове и създаването на хармонична работна среда, изпълнена с взаимно уважение, доверие, подкрепа и толерантност.

Чрез екипния коучинг трансформираме всяка група хора, работеща заедно, в добре функциониращ организъм – високоефективен ЕКИП.