Менторство

Подходящ за: лидери и ръководни кадри, въвели коучинг културата в своята фирма.

Помага ви да развиете и подобрите: разбирането и прилагането на различни модели, техники и коучинг принципи; умението да слушате и да разбирате, да четете между редовете, да наблюдавате; да подкрепяте своите колеги или служители чрез силата на въпросите, така че те да открият вътрешния си лидер и да постигат все по-високи резултати в личен и професионален план.

Чрез менторството вие ще получите подкрепа стъпка по стъпка, за да овладеете коучинг подхода в работата си, като един от най-съвременните и ефективни методи за развитие, управление и мотивиране на хора и екипи.

Вашият ментор коуч ще ви помогне да ускорите своето израстване, да използвате своя максимален потенциал, да усъвършенствате своите коучинг умения, да се научите ефективно да подкрепяте развитието на другите и да създадете коучинг култура във вашата организация.