ЗАЩО КОУЧИНГ?
Коучингът е модерен метод, който доказано работи бързо и ефективно. Силно трансформиращ процес във всички области от личния и професионалния живот на човека. Иновативен подход, осигуряващ максимално развитие и използване на потенциала на личности
и организации. Сигурен начин за постигане на висока удовлетвореност, пълноценен личен живот, изграждане на проспериращ бизнес и създаване на траен успех.
КАКВО Е КОУЧИНГ?
Коучингът е партньорство, при което коучът подкрепя клиента да разгърне вътрешния си потенциал и да го използва максимално ефективно, за да постига целите, които си поставя във всяка област от своя живот. Коучингът е процес, който дава възможност
на човек да погледне през различни ъгли и преспективи всяка ситуация, предизвиква дълбок размисъл, носи висока осъзнатост, генерира решения, вдъхновява за нови идеи, разкрива нови възможности, подобрява ефективността, личното представяне и качеството
на живот.
КАКВО НЕ Е КОУЧИНГ?

Не е терапия – тъй като не лекува, не поправя, а вярва, че всеки е способен сам да се справи с предизвикателствата по възможно най-добрия начин.Не е менторство – менторът е експерт в областта на клиента. Той споделя
личен опит и познания, съветва. Коучовете не са специалисти в сферите на своите клиенти, а експерти в това да им помагат да изяснят и постигнат целите си по най-ефективния начин, като генерират собствени решения.Не е консултиране – консултантите изказват лично мнение на базата на професионалния си опит, дават готови решения. Коучовете не правят нито едно от двете. Те помагат на клиентите си сами да стигнат до решения. Вярват, че всеки знае какво ще е най-добро, най-ефективно
за него.

Не е oбучение – при него се работи по предварително установена програма и целите идват отвън. При коучинга всичко идва от клиента и неговите ценности, желания и потребности. Клиентът е експерт в своя професионален и личен живот, а коучът му помага да разшири хоризонта си и да види нещата от различни ъгли, да изследва различни възможности.

Не е приятелство – коучовете не изказват мнение, не са емоционално ангажирани, не осъждат, не ласкаят. Безпристрастни
са. Те са партньор, който ви подкрепя по пътя към успеха.

КОГА МИ ТРЯБВА КОУЧИНГ?
Коучингът може да ви е полезен във всеки аспект от живота. Можете да използвате коучинг както за личностно, така и за професионално развитие. В LEAD UP вярваме, че човек е едно цяло и поради този факт личните теми е трудно да се изолират напълно от
професионалните и за да е в своята върхова кондиция, човек трябва да се погрижи да е добре във всяка област от своя живот.Ето няколко примера, когато можем да сме ви полезни:Искате да постигнете целите си по-бързо и по-лесно;
Искате да развивате кариерата или бизнеса си; Искате да равивате подчинените си; Имате необходимост от ясна визия; Искате да изградите работеща стратегия и план за действие; Предстои ви повишение; Имате висока цел извън зоната ви на комфорт; Предстои
ви взимане на важно решение; Изправени сте пред предизвикателство, с което ви е трудно да се справите; Имате проблем с пускането на контрола и делегирането; Трудно се доверявате; Изпускате контрола на вашите емоции; Имате нужда да развивате някое
умение; Искате да подобрите организацията и ефективността си; Искате да работите за подобряване на важни за вас взаимоотношения; Имате дилема; Имате необходимост да изясните дадена ситуация, за да продължите напред; Чувствате, че не се справяте
както ви се иска; Чувствате напрежение и неудовлетвореност; Искате да внесете яснота и спокойствие в живота си; Необходимо е да намерите баланс между работа и личен живот; Имате нужда от повече увереност; Колебаете се дали се движите по „верния“
за вас път; Имате нужда от подкрепа, за да преодолеете труден момент; Бихте искали да поемете в нова посока и ви е нужен план за действие; Необходимо ви е да работите върху бъдещи планове; Имате нужда от повече радост и хармония; Искате да подобрите
качеството си на живот;

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ КОУЧИНГА?
 • По-ефективно и стабилно личностно и организационно развитие според индивидуалните ценности на клиента.
 • Повишаване на яснотата, изясняване на посоката, коректен анализ, осъзнати избори.
 • Изясняване на силните страни на клиента , себепознание, личностно израстване.
 • Преодоляване на ограничаващи мисловни модели и неработещи механизми на поведение.
 • Развитие и подобряване на мениджърски и лидерски умения, усъвършенстване на меки умения и даване на конструктивна обратна връзка.
 • Създаване на ефективни екипи за високи постижения, изграждане на чувство за принадлежност.
 • Избистряне на визията и отключване на креативността.
 • Развитие на способностите за управление на промяната, планиране, поставяне и изпълняване на цели.
 • Генериране на продуктивни решения, използване на алтернативни подходи, създаване на нови възможности.
 • Управление на времето и енергията, способност за фокусиране.
 • Висока осъзнатост, мотивация, отговорност, проактивност, гъвкавост и адаптивност.
 • Подобряване на комуникационните умения, продуктивността и самоизявата.
 • Придобиване на по-голяма самоувереност, доверие в личните възможности и интуиция.
 • Поставяне на здравословни граници, приоритизиране, екология на ума, управление на емоциите.
 • Постигане на вътрешен баланс,хармония, вътрешна удовлетвореност и щастие.
ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМ УСЛУГИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН КОУЧ?
Чрез работа с професионален коуч вие достигате по-бързо и по-лесно до мястото, на което искате да бъдете. Постигате повече за по-кратко време. Откривате как да поддържате възможно най-високо нивото на удовлетвореност и успех в личен и професионален
план. Получавате подкрепа, за да си изясните какво наистина е важно за вас и защо. Избистряте визията си и разгръщате максимално своя потенциал. Създавате план за действие и предприемате конкретни последователни стъпки. Откривате вашия собствен
начин да сте ефективни, да постигате високи цели и да се усъвършенствате все повече в това да създавате своя успех. В екипа на LEAD UP работят сертифицирани коучове със солидна професионална подготовка и богат опит, готови да ви помогнат. За да
се уверите в ползите от коучинга, ние ви предлагаме да го пробвате в рамките на 30 минутна скайп сесия НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО. Свържете се с нас, за да насрочим час за първата ви среща.
КАК ДА ИЗБЕРА СВОЯ КОУЧ?
Важно условие при избора на личен коуч е той да бъде професионалист и да има нужната квалификация. Поинтересувайте се от неговата сертификация. Курсът по специфични коучинг умения , който е завършил, акредитиран ли е от Международната Коучинг Федерация
(ICF). Коучът има ли лична акредитация от независима професионална общност (федерация, асоциация) и на какво ниво е тя. Попитайте членува ли в световни и местни професионални организации. Поискайте референции. Друг важен аспект при избора на коуч
е да има доверие между вас, да усещате, че той е правилният човек, който да ви подкрепя по пътя към целите ви. Най-важното, което трябва да запомните преди да започнете коучинг процеса, е че вашият коуч няма да действа вместо вас, да ви дава готови
отговори и съвети или да ви съди и оценява.
ПОЛЗАТА ОТ КОУЧИНГА В ЦИФРИ

Глобално проучване сред коучинг клиентите на ICF, което Международната коучинг федерация възлага всяка година на PricewaterhouseCoopers, показва че:

Хората, които използват професионални коучинг услуги, са с по-висока производителност и по-големи професионални успехи:

Твърдят, че след посещението на професионални коучинг сесии представянето им на работното място се е подобрило – 70%

70% Complete

Смятат, че коучинг услугите са им помогнали да управляват по-ефективно бизнеса си – 61%

61% Complete

Оценяват ефективността на екипа си като по-висока – 51%

51% Complete
Фирмите възвръщат инвестицията си в коучинг многократно:

Фирмите, използвали услугите на професионален коуч, твърдят, че мениджърите/служителите им са по-продуктивни, което (най-малкото) възвръща инвестицията им – 86%

86% Complete
Клиентите на професионалните коучи са удовлетворени от получената подкрепа:

Клиентите, използвали коуч услуги определят опита си като „удовлетворителен“ или „много удовлетворителен“ – 99%

99% Complete

Отново биха използвали услугите на коуч в случай на нужда – 96%

96% Complete