УСЛУГИ

Клиентите ни са търсещи хора. Те искат да са високо ефективни и са мотивирани да направят личния си живот все по – хармоничен и удовлетворяващ, а бизнеса си още по проспериращ. Често клиентите на LEAD UP идват с конкретни казуси и теми. В други случаи те се очертават при първата среща с коуча. В зависимост от поставените цели се определя и продължителността на сътрудничеството, както и броят на срещите и тяхната честота.

Индивидуалните коучинг сесии са с продължителност около 55-60 минути и могат да бъдат проведени на живо или онлайн в зависимост от вашите предпочитания. При екипните и груповите коучинг срещи времетраенето варира съгласно темата и броя на участниците.

БИЗНЕС КОУЧИНГ
Лайф коучинг
Екипен коучинг
Групов коучинг
Менторство
Арт коучинг