ГРУПОВ КОУЧИНГ

LEAD UP организира групов коучинг на различни теми. В рамките на групата се работи с всеки участник индивидуално.

Общото за всички теми групов коучинг е, че помагат за повишаване нивото на осъзнатост, разширяват гледната точка и дават алтернативна перспектива. Развиват способността за самонаблюдение и  самоанализ и подтикват към проактивно поведение.

Работата в груповите коучинг сесии провокира да се вгледаме навътре в нас самите,  да използваме вътрешните си ресурси и силни страни. Насърчава свързването с автентичността на всеки и му помага да я изразява смело и открито. Вашият коуч ще ви подкрепя по пътя към преодоляването на предизвикателства, укрепването на вярата в собствените ви възможности. И разбира се, ще ви насърчава в създаването на план за действие, за да постигнете положителна промяна или желана цел.

Информация за предстоящи събития може да намерите в секция „Какво ново“ или се свържете с нас, за да разберете дали може да се организира групов коучинг по тема, която ви интересува.