Национална Коучинг Конференция – http://coachingconferencebulgaria.com/

Национална Коучинг Конференция – http://coachingconferencebulgaria.com/

Първият ден е посветен на лидерите:
» Как най-успешните български компании изграждат коучинг култура за развитие и мотивация на своите лидери?
» Кои са главните предизвикателства пред истинските лидери днес?
» Кои програми на ЕС за развитие на човешките ресурси в България могат да подпомогнат работата на фирмата и организацията ви?

Ще присъстват български и световноизвестни експерти по развитие на човешки ресурси, ръководители на фирми, лидери на български и чуждестранни организации.

Вторият ден е за хората, които се занимават професионално с коучинг или прилагат неговите подходи в своята работа като ръководители и експерти по организационно развитие на човешки ресурси:

» Кои са ключовите умения на успешния коуч?
» Как обучават водещите институти и училища по коучинг в България и по света?
» Защо е необходимо да се въвеждат прогресивни стандарти на коучинг в България и как става това в глобалната практика на ICF?