HR Support ltd: Подкрепата, от която се нуждаете

Услугите на HR Support ltd са насочени към развитието на човешкия капитал чрез корпоративен тренинг, центрове за оценка и развитие, тиймбилдинг и други.

Защо са нужни компании като HR Support?

Днес в интернет има всичко, но само знанията не са достатъчни да променят човешкото поведение – и това е проблемът на класическите обучения. От друга страна, компаниите очакват промяна на поведението и постигане на резултат. Когато след дадено обучение такава промяна не настъпи, значи целите не са постигнати, и парите и времето са похарчени напразно.

Какво е решението?

Ние фокусираме върху преодоляване на пречките от влизане в новите поведенчески модели. Когато организираме обучителна програма първо тренираме участниците да преодоляват съпротивите, които ги държат „закачени“ за старите нефункциониращи поведения. След това можем да предложим нови решения.

София, ул.Шипка №13, вход А, Партер

www.hrsupport-bg.com, info@hrsupport-bg.com